3 ลักษณะสำคัญของ การตลาด 4.0 ที่คนทำธุรกิจไม่รู้ไม่ได้แล้ว

การตลาดออนไลน์  4.0

หรือ เรียกอีกอย่างว่า Digital Marketing กลายเป็นรูปแบบการตลาดที่ใคร ๆ ก็พูดถึง แล้วคุณล่ะรู้จัก การตลาดออนไลน์ 4.0 ดีแล้วหรือยัง? วันนี้ NIPA จะพามาดู 3 ลักษณะสำคัญของ การตลาดออนไลน์ 4.0 ที่คนทำธุรกิจไม่รู้ไม่ได้แล้ว

 

1.โลกการขายออนไลน์-ออฟไลน์ต้องไปด้วยกัน

การตลาด 4.0 โดดเด่นในการเชื่อมโยงโลกออฟไลน์กับออนไลน์เข้าหากัน ธุรกิจที่คิดจะทำ การตลาด 4.0 ต้องให้ความสำคัญทั้งการขายหน้าร้านและการขายออนไลน์ เพราะลูกค้าไม่ได้ตัดสินใจซื้อจากช่องทางใดทางหนึ่งอีกต่อไปแล้ว

2. การตลาด 4.0 กับ one to one marketing

โลกการตลาดแบบ one to one marketing  โดยธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นรายบุคคล มากกว่าหากลุ่มเป้าหมายกว้าง ๆ จากอายุ เพศ การศึกษา ฯลฯ อย่างที่ผ่านมา

3.ธุรกิจยุคที่ต้องให้ข้อมูลและรับฟังความเห็น

เมื่อเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียมาเกี่ยวข้อง การตลาด 4.0 จึงสัมพันธ์กับการให้ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็น ดังนั้นธุรกิจในยุคนี้ จึงควรมีข้อมูลสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าบนโลกออนไลน์ รวมถึงมีทีมตอบข้อสงสัยหรือรับฟังคำติชมจากลูกค้าเสมอ

การตลาด 4.0 จึงเป็นการตลาดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการรวมทุกเครื่องมือการตลาดไว้ด้วยกัน รู้อย่างนี้แล้วธุรกิจไหนที่ต้องการประสบความสำเร็จก็อย่าลืมศึกษาและใช้กลยุทธ การตลาดออนไลน์ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป