รับดูแลเว็บไซต์

การดูแลเว็บไซต์ คือ การดูแลตรวจเช็คความถูกต้องของเว็บไซต์ การสำรองข้อมูลเว็บไซต์ เช่น ดูแลเว็บไซต์ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา (กรณีใช้งานไม่ได้ เช่น สคริปต์ Error หรือเหตุอื่นๆ ทางเราจะแจ้งท่านให้ทราบทันที) สำรองข้อมูลเว็บไซต์ทุก ๆ สัปดาห์ เป็นต้น

การดูแลอัพเดทข้อมูลให้เว็บไซต์เกิดความเคลื่อนไหวตลอดเวลา เช่น การโพสข่าวของเว็บไซต์หรือบริษัท โพสบทความในเว็บไซต์ หรือข่าวสารต่างๆ โดยทางเราจะจัดหาข่าวมาลงในเว็บไซต์ให้ โดยให้เนื้อหาเข้ากับเว็บไซต์ของคุณมากที่สุด การดูแลเว็บไซต์จะมีตารางเวลา และปฏิทิน ในการปฏิบัติงานของทางเราส่งไปให้คุณทราบทาง E-Mail ทุกเดือน รายละเอียดงานสามารถตกลงกันได้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นแนวทางในการดูแลเว็บไซต์ขั้นต้นเท่านั้น

รับดูแลเว็บไซต์ ราคาเริ่มต้น 3,500 บาท ต่อเดือน

  • อัพเดทข้อมูล ไม่เกิน ?? ครั้ง / เดือน (แล้วแต่ตกลง)
  • ดูแลเรื่อง Spam หรือ ข้อมูลขยะ
  • ทดสอบแล้วปรับเว็บไซต์ให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเสมอ
  • จัดการ backup ข้อมูล
  • การปรับตำแหน่งหรือจัด Layout หน้าเว็บ เพื่อให้อำนวยต่อการอัพเดทข้อมูล
  • และอื่น ๆ ตามตกลง

“มีเว็บไซต์แต่ไม่มีเวลาดูแล เราช่วยดูแลให้ท่านได้”